Paddock paradise

Het concept “Paddock Paradise” is bedacht door de Amerikaanse hoefsmid Jaime Jackson. Een paddock paradise is een leefomgeving die gedomesticeerde paarden voorziet in een huisvesting die meer lijkt op hun natuurlijke leefomgeving waarin groepen paarden zich instinctief blijven verplaatsen langs bekende routes over smalle tracks naar de verschillende plaatsen in hun leefgebied om te zoeken naar voedsel, water en andere kuddes.

Door zelf een smalle track aan te leggen kunnen we het instinct opwekken om paarden op een meer natuurlijke manier te laten bewegen. Het doel van een paddock paradise is het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van paarden. Veel ziekten en aandoeningen veroorzaakt door een onnatuurlijke levensstijl van paarden (zoals hoefbevangenheid, koliek, hoefkatrolontsteking en cushing) en die voorkomen bij paarden die worden gehouden op stal en/of in weilanden met suikerrijk gras komen bij paarden in een paddock paradise vrijwel niet voor.

Vanwege de dreiging van roofdieren blijven wilde paarden zelden lang in een ‘weelderig grasgebied’ staan. Tijdens het eten blijven ze in beweging en nemen ze hier en daar een hapje om vervolgens zo’n 40 km per dag af te leggen. Een meer natuurlijke manier om paarden te voeden is hen vrije toegang te geven tot grashooi, verschillende struiken, bomen, struiken, kruiden en wilde bloemen met een zeer beperkte hoeveelheid gras die ze tegenkomen op hun track.

Een paddock paradise moedigt beweging aan, zelfs op kleine oppervlakten. Het stelt paarden in staat om meer te leven zoals de natuur het bedoeld heeft, 24 uur per dag, 7 dagen per week vrij te bewegen en op een meer natuurlijke manier te eten door constante toegang te hebben tot de juiste soorten voedsel, strategisch geplaatst in hun pad. Daarnaast kunnen uitdagingen en afwisselingen in de track gecreëerd worden die de paarden fysiek en mentaal stimuleren.

Het aanleggen van een Paddock Paradise is eenvoudig en hoeft niet veel te kosten. Een track kan worden gecreëerd door om het weiland heen een (elektrische) afrastering te installeren op 3 tot 5 meter van de omheining waardoor tussen weiland en omheining een track loopt waar de paarden mogen leven op een manier die meer op hun natuurlijke leefomgeving lijkt. Door verschillende soorten verharding, hoogteverschil, water en obstakels op de track aan te leggen maken we het leven van paarden niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger.