Permacultuur

Het concept “permacultuur” is bedacht door Bill Mollison. Het woord permacultuur is een samenvoeging van permanente landbouw en permanente cultuur. Permacultuur is een harmonieuze samenwerking tussen mens en milieu om de mens op een duurzame manier te voorzien van voedsel, energie, onderdak en andere behoeften, zonder dat dit ten koste gaat van diversiteit, stabiliteit en veerkracht van de natuur.

Het enige verschil tussen een door de mens ontworpen gecultiveerd ecosysteem en natuurlijk ecosysteem is dat de grote meerderheid van soorten direct of indirect (via vee) is bestemd voor de mens. Dit is een geldig doel, maar we hebben ook de natuur nodig. De instandhouding van soorten is belangrijk voor het goed blijven functioneren van de aarde als geheel. Dit is eveneens in ons eigen belang.

Een op de natuur gerichte ethiek is nodig voor het behoud van de aarde. We richten schade aan, aan de natuur als we het land afpakken van de wildernis en inzetten voor monocultuur landbouw, waar we vechten tegen de natuur (in plaats van samenwerken met de natuur) voor een zo groot mogelijk economisch rendement. Het kan ook anders. We kunnen lokaal in onze behoeften voorzien en een groot deel van het landbouwlandschap teruggeven aan de natuur als we voedsel verbouwen volgens de permacultuur principes.

We kunnen – net zoals de natuur doet – voedingsstoffen en energie teruggeven aan de bodem door het tuinafval dat vrijkomt te composteren en te mulchen en het zo terug te geven aan de bodem en de planten. Een compostrijke bodem met een mulchlaag zorgt niet alleen voor een goede waterhuishouding, maar ook voor een rijk bodemleven. Dat is belangrijk voor sterke en gezonde planten. Tot slot kunnen we regenwater opvangen en gebruiken om te beregenen in tijden van droogte.

Door de principes van permacultuur toe te passen kunnen we plantsystemen opzetten die op een duurzame manier voor onze voedselvoorziening zorgen en bijdragen aan een grotere biodiversiteit en een stabiel ecosysteem waar ziekten en plagen geen kans krijgen. Een permacultuur voedselbostuin is een toevluchtsoord zijn voor insecten, vogels en andere dieren. We kunnen er in overvloed uit oogsten en daarnaast kunnen we we genieten van haar schoonheid.