Gemengde vogelvriendelijke haag

Vorig jaar in januari heb ik een vogelvriendelijke gemengde haag aangeplant met gesubsidieerde haagplanten uit het Ervenplus project van Brabants landschap. Deze haag bestond uit de volgende plantsoorten:

 • Acer Campestre (Spaanse aak ook Veldesdoorn)
 • Carpinus betulus (Haagbeuk)
 • Corylus avellana (Gewone hazelaar)
 • Crateagus monogyna (Eenstijlige meidoorn)
 • Euonymus europaeus (Wilde kardinaalsmuts)
 • Ilex aquifolium (Gewone hulst)
 • Ligustrum vulgare (Gewone of wilde liguster)
 • Malus sylvestris (Wilde appel)
 • Mespilus germanica (Mispel)
 • Rosa (o) rubiginosa (Elegantier)

De hulst is jammer genoeg niet goed aangeslagen. Die heb ik dit voorjaar vervangen voor de Alpenbes (Ribus alpinum).

Dit voorjaar heb ik besloten om meer vogelvriendelijke gemengde haag aan te planten. Bij dit nieuwe deel heb ik voor een iets andere samenstelling gekozen. Ik heb de hulst, wilde appel en mispel vervangen voor de onderstaande soorten:

 • Sorbus aucuparia (Gewone lijsterbes)
 • Prunus spinosa (Sleedoorn)
 • Ribes alpinum (Alpenbes)

De hulst heb ik bewust vervangen omdat dit een relatief dure haagplant is die eerder niet goed aansloeg. De wilde appel en mispel waren simpelweg niet verkrijgbaar bij de leverancier en dat is de reden dat ik voor de sleedoorn en alpenbes heb gekozen. Bovendien draagt dit bij aan een grotere variëteit aan planten.

In een jaar zijn de dunne sprietjes uitgegroeid tot een redelijk vol haagje van 50 cm hoog. Het nieuwe deel heb ik daarom met iets grotere en volle planten beplant zodat er later weinig verschil te zien is tussen het eerste deel en het nieuwe deel. Het idee is om de haag uit te laten groeien tot een hoogte van ongeveer 1,30 meter. Dit is de hoogte van het hek rondom de paardenwei. Om de haag steun te geven heb ik een haagsteun gemaakt van om de 4 meter een boompaal met op 50 cm hoogte en 1 meter hoogte een steundraad. Dit voorjaar kan ik de jonge scheuten opbinden tegen het steundraad voor een stabiele en goed gevormde haag.

Haag of heg? Daar ben ik nog niet uit. Ik spreek steeds over een haag, maar misschien dat ik er op enig moment toch voor kies om de wat strakker ogende haag minder dan jaarlijks te snoeien en iets meer te laten verwilderen tot een heg met meer bloemen en vruchten. Dit is natuurlijk vogelvriendelijker dan een strak geschoren haag. Toch is het nog niet zover. De eerste jaren zal ik de haag eerst goed moeten snoeien zodat er een dichte vertakking ontstaat en de haag ondoordringbaar wordt voor katten en andere roofdieren zodat vogels er veilig in kunnen schuilen en nestelen.